Jakość jest kluczowa. Niezależnie czy odnosimy się do materiału, zarządzaniem produktu, produkcji i metodologia testowania, kładziemy ogromny nacisk na jakość wszystkich aspektów naszych usług produkcji kontraktowej.

Mamy następujące podejście do zapewniania jakości:

 • Filozofia „ZERO tolerancji” dla defektów: wdrożone metodologie 8D i PDCA do rozwiązywania problemów
 • Eliminacja prawdziwych przyczyn defektów: zapewnianie niezawodnych rozwiązań, eliminacja problemów u źródła i rozwiązywanie ich
 • Ciągłe udoskonalanie wszystkich procesów zgodnie z filozofią lean i eliminację strat.
 • Organizacja miejsca pracy według standardów 5S i regularne audyty.
 • Zarządzanie systemem ESD
 • Inspekcja produktów gotowych (OOB): Jakikolwiek wykryty defekt jest traktowany wewnątrz firmy z takim samym poziomem troski i uwagi jak reklamacja Klienta

Zbudowaliśmy następujące kompetencje i umiejętności:

 • Lata doświadczenia w inspekcji materiałów mechanicznych, nieelektronicznych i płytek drukowanych według zasad AQL
 • Audyty dostawców i karty oceny dostawców
 • MRB (Material Review Board) i zarządzanie materiałem niezgodnym
 • Specjaliści certyfikowani przez IPC i regularne treningi IPC
 • Programy nauczania: wewnętrzny „uniwersytet” lutowania, mający na celu poprawę kompetencji pracowników i manualnych umiejętności lutowania
 • Wykwalifikowani inżynierowie Six Sigma Green i Black Belt z umiejętnościami do np. DMAIC, MSA, SPC, DoE.
 • Narzędzia jakościowe: PPAP, FMEA, Pareto, schematy produkcji, plany kontrolne, RCA, FTA, CP, Ishikawa,3way5why, 5W2H

Posiadamy możliwość dostarczania wysokiej jakości usług zarówno w dziedzinie  zespołów montażu płytek drukowanych (PCBA), jak i integracji elektromechanicznej.