Strategicznie nakreślony kierunek projektowania i budowania unikalnych rozwiązań IT został wdrożony przez nas kilka lat temu. Konsekwentnie, zaprojektowaliśmy i wprowadziliśmy duży portfel własnych narzędzi i znacznie zmodyfikowaliśmy już istniejące rozwiązania, które tworzą grupę unikalnych i bardzo przydatnego oprogramowania dedykowanych do produkcji kontraktowej. Budujemy nasze narzędzia w celu dostarczenia lepszych usług, wyższej elastyczności i efektywności naszym Klientom.

Produkcja
Opracowaliśmy i stale udoskonalamy wiele praktycznych rozwiązań produkcyjnych, które – zarówno proste jak i bardziej skomplikowane – pozwalają nam bardzo wydajnie zarządzać i nadzorować wszystkie procesy, od montażu elektroniki do integracji elektromechanicznej i zarządzania przepływem materiału. W związku z tym nasze procesy są bardziej wydajne, przejrzyste i pozwalają na większy poziom powtarzalności i niezawodności. Posiadamy nie tylko rozwiązania traceability, włącznie ze śledzeniem zużycia i strat materiałowych, lecz także kompleksowe aplikacje, które pozwalają nam na zarządzanie historią w odniesieniu do inspekcji procesu, testów i urządzeń MSD.

Wprowadziliśmy dedykowane moduły i narzędzia analizy jakości, zarządzania projektami NPI, zarządzanie kluczowymi wskaźnikami efektywności i celami, zarządzanie ESD i wiele innych.

Planowanie i zarządzanie materiałem
Wierzymy, że jesteśmy bardzo silni w planowaniu. Nasza wiedza w planowaniu i zarządzaniu materiałem jest poparta unikalnym oprogramowaniem, opartym na zmodyfikowanej pętli planowania i własnoręcznie opracowanym modułem zarządzania materiałem, zintegrowanym w naszym ERP - Microsoft Dynamics AX.

Te potężne narzędzia pozwalają naszym Klientom korzystać ze znacznie bardziej optymalnego łańcucha dostaw, , które umożliwia dużą elastyczność i szybką reakcję na zmieniające się wymagania oraz lepszą kontrolę nad materiałem w łańcuchu dostaw. Poza tym atutami posiadamy ekstremalną przejrzystość materiału w łańcuchu dostaw, analiza możliwych scenariuszy i potencjalny wpływ na zaangażowanie materiałowe.

Więcej na temat naszych kompetencji można znaleźć w sekcji: Zaawansowane Planowanie.