Wspierani przez zaawansowane rozwiązania informatyczne, konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje planistyczne i optymalizujemy zarządzane przez nas łańcuchy dostaw. Nasz zespół planistyczny ściśle współpracuje z zespołami zakupów i sourcing’u, zapewniając naszym Klientom korzyści z tytułu wydajnych, optymalnych i elastycznych łańcuchów dostaw.

Koncepcja Planistyczna
Rozumiemy, iż każdy z naszych Klientów ma inne potrzeby i wymaga innego podejścia pod względem planistycznym. Nasz zespół planowania jest bardzo aktywny na etapie wdrożenia nowego projektu. Analizujemy Państwa cele, badamy aktualne źródła dostaw i w oparciu o nasz know-how i narzędzia: projektujemy oraz budujemy łańcuch dostaw, który będzie pasował do Państwa indywidualnych potrzeb, a także specyfiki branży. W celu zapewnienia najwyższej wydajności i najlepszych wyników w spełnieniu ogólnych oczekiwań Klienta, co do krótszego czasu wprowadzenia na rynek i większego prawdopodobieństwa osiągnięcia Państwa celów terminowej dostawy, nasze pojęcia zaawansowanego planowania są oparte na:
 

  • Zapotrzebowaniu w oparcie o prognozę(Forect-driven demand)
  • Poziomu elastyczności
  • Polityce uzupełniania
  • Realizacja dostaw według zasad BTF/BTO /CTO/
  • Dostawy na czas (Just-in-Time)

Zaawansowane rozwiązania IT
Wytworzyliśmy i wprowadziliśmy innowacyjne i unikalne rozwiązania informatyczne, które pozwalają na bardzo szczegółowy podgląd materiału w łańcuchu dostaw w czasie, a także natychmiastową reakcję na zmiany w potrzebach Klienta.

Wykorzystujemy zaawansowane rozwiązania IT w ramach zintegrowanego system ERP – Microsoft Dynamics AX. Pozwala to na przegląd materiału dedykowanego dla poszczególnych etapów projektu i etapu cyklu życia produktu. Możemy jednocześnie obserwować i budować hipotetyczne scenariusze, jak zmieni się łańcuch dostaw na zmiany w zapotrzebowaniu Klienta i vice versa – ze wszystkimi następstwami dla stanu magazynu, wieku materiału i wpływ na materiały obsolete i end-of-life.

Codzienna reakcja na zmiany
W oparciu o zapotrzebowanie, nasz zespół planowania codziennie reaguje na Państwa zmieniające się potrzeby. Bazując na naszych unikalnych rozwiązaniach, nasi Kupcy podejmują adekwatne działania. W zależności od tego, czy polecenie zakłada przyspieszenie, opóźnienie czy anulowanie całego lub określonej części zamówienia materiału, nasza reakcja jest natychmiastowa. W związku z tym możemy zminimalizować zaangażowanie w materiał.