Zarządzanie dokumentacją produktu jest jednym z krytycznych czynników w efektywnym procesie produkcji, często marginalizowanym i nie traktowanym z należytą uwagą, pomimo tego, że może być głównym źródłem defektów, zarówno na etapie wprowadzania nowego produktu, jak i produkcji seryjnej.

W firmie Assel posiadamy:

  • Ponad 32 lata doświadczenia w zarządzaniu dokumentacją produktową
  • Dedykowany zespół inżynierów elektroników i mechaników zarządzający dokumentacją produktową, włącznie z zarządzaniem ECO
  • Zcentralizowane zarządzanie wszystkimi materiałami i produktami w jednym systemie
  • Dedykowany moduł zarządzania ECO z rozszerzoną funkcjonalnością zintegrowaną z ERP (Microsoft Dynamics AX)
  • Analizowanie dokumentacji mechanicznej i doświadczenie w rysunkach technicznych i modelowaniu 3D (CAD/CAM)
  • Zarządzanie instrukcjami i rewizjami produktów