Współpracujemy oraz szukamy Klientów z różnorodnych segmentów rynku. Traktujemy naszych Klientów bardzo poważnie i skupiamy się na dostarczaniu praktycznych i niezawodnych rozwiązań, które prowadzą do całkowitego zadowolenia Klienta, pomyślnej współpracy i wspólnego rozwoju w dłuższym okresie.

Przez wiele lat naszej działalności produkcyjnej wypracowaliśmy efektywne podejście do nowych projektów zlecanych przez stałych i nowych Klientów. Proces ten jest przejrzysty i pozwala zbudować wzajemne relacje pomiędzy Klientem, a Assel.

Nasz Cykl Sprzedaży jest definiowany na podstawie poniższych kroków:

Zakwalifikuj:

  • Poznanie drugiej firmy i zrozumienie ogólnych potrzeb jej działalności
  • Zrozumienie możliwości firmy Assel i pozycji firmy Assel w matrycy kontraktowych dostawców produkcyjnych Klienta
  • Identyfikacja dopasowania biznesowego

Rozwiń:

  • Podpisanie umowy o poufności (NDA)
  • Zrozumienie głównych potrzeb biznesowych i pojęcia współpracy z partnerami produkcyjnymi Klienta
  • Identyfikacja wymagań produkcyjnych i standardów branży
  • Ogólne zrozumienie pracy z łańcuchem dostaw

Zaproponuj:
Przed przedstawieniem oferty cenowej, proponujemy naszym Klientom pisemny model współpracy, który obejmuje między innymi poniższe zagadnienia:

Ogólne zasady podwykonawstwa, łańcuch dostaw i pojęcie zarządzania materiałami, standardy produkcji i branży, model cenowy

Za pomocą powyższego pisemnego modelu zbudowaliśmy wizję współpracy z Klientem, opartą na wyrażonych przez Niego potrzebach.

Sfinalizuj:

  • Umowa usługi produkcji
  • Stworzenie planu i harmonogram implementacji do produkcji w firmie Assel
  • Wykonanie przygotowanego planu wprowadzania projektu