Uważamy, że jako firma mająca duże uznanie w regionie, mamy bezsporny obowiązek wobec społeczeństwa zapewniania stabilnego zatrudnienia, tworzenia nowych miejsc pracy, włącznie z zatrudnianiem niepełnosprawnych i promowaniem kobiet w biznesie. Naszym celem jest bycie aktywnym członkiem społeczności lokalnej i promowanie pozytywnych postaw, bezpieczeństwa i etycznych nawyków biznesowych.

Nasz kompleksowy plan CSR inspirowany przez ISO 26 000 wyróżnia  się różnymi działaniami, których się podejmujemy, m.in. zawiera bliższą współpracę z lokalnym uniwersytetem i szkołami, ulepszanie infrastruktury lokalnej i komunikacji, a także ulepszanie umiejętności technicznych.

Promujemy i zachęcamy naszych pracowników do aktywnej postawy we wspieraniu społeczności lokalnych. Obecnie wspieramy lokalne organizacje charytatywne, które popierają rozwijanie talentów i pomoc potrzebującym. Wspieramy również lokalną jednostkę straży pożarnej oraz lokalną młodzieżową drużynę koszykówki dziewcząt.