Identyfikując nasz potencjalny wpływ na środowisko, w firmie Assel staramy się odpowiedzialnie wykorzystywać środowisko naturalne. Jesteśmy zaangażowani w stałe ulepszanie naszych wyników w ochronie środowiska przez odpowiedzialną działalność, zgodność ze wszystkimi regulacjami środowiskowymi, utylizacją wszystkich odpadów i ich przyjazny recykling, a także inwestycje w technologie przyjazne środowisku.

Stale obserwujemy nasze wyniki w ochronie środowiska online przez wewnętrzne systemy oprogramowania, a także nasze kluczowe wskaźniki efektywności. Reprezentujemy proaktywne podejście, dlatego wspieramy i promujemy wszelkie inicjatywy, mające na celu ochronę środowiska i minimalizację wpływu, jaki może mieć przebieg naszego procesu produkcyjnego. Poprzez implementację naszej społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) zgodnie z ISO 26000, ustanowiliśmy pewną liczbę celów związanych z naszymi wynikami w ochronie środowiska, które chcemy osiągnąć, włącznie z dalszą minimalizacją konsumpcji energii i wody.

W przypadku jakichkolwiek niedogodności środowiskowych, prosimy o kontakt pod adresem: environment@assel.pl  

Od 2005 roku posiadamy certyfikat ISO 14001.