Rozumiemy, że kandydaci często denerwują się przed spotkaniem rekrutacyjnym. Nasi specjaliści rekrutacyjni upewniają się, żeby spotkania rekrutacyjne wiązały się z jak najmniejszym stresem. Zależy nam na tym, aby pierwszy pozytywny kontakt z Assel był początkiem wieloletniej współpracy. Szukamy ciekawych osób z wysokich potencjałem intelektualnym. Ważniejsze niż doświadczenie zawodowe są dla nas: kreatywność, umiejętności i motywacja do pracy.

Kroki Rekrutacyjne

Krok 1: Potrzebujemy nowego pracownika
Nasi specjaliści z działu personalnego wraz z kierownikiem działu, w którym pojawiła się konieczność zatrudnienia nowego pracownika tworzą profil kompetencyjny: wykaz umiejętności i cech, które powinien posiadać kandydat. Na tej podstawie tworzymy ofertę pracy.

Krok 2: Czekamy na Twoją aplikacje!
W kolejnym kroku umieszczamy ogłoszenie w Internecie i na stronach www.assel.pl.Aby złożyć swoją aplikację skorzystaj z formularza rekrutacyjnego on-line, który znajduje się przy danej ofercie pracy. Twoja aplikacja trafi do naszej bazy danych. Pamiętaj, aby CV było czytelne oraz zawierało aktualny numer telefonu i e-mail. Jeśli wśród aktualnych ofert pracy, nie ma oferty która Ciebie interesuje – możesz zawsze wysłać ogólną aplikację. Nasi specjaliści dokładnie przeanalizują twoją aplikację, dobiorą dla Ciebie odpowiednie stanowisko i wezmą ją pod uwagę w przyszłości.

Krok 3: Wybieramy najlepsze spośród nadesłanych aplikacji
Selekcjonujemy najlepsze spośród nadesłanych aplikacji. Podstawowym kryterium wyboru jest zgodność aplikacji z wcześniej przygotowanym profilem kandydata.

Krok 4: Przedstawiciel Działu Personalnego spotyka się z Tobą
Jeśli twoja aplikacja nas zainteresuje zadzwonimy do Ciebie i zaprosimy Cię na spotkanie rekrutacyjne z przedstawicielem naszego Działu Personalnego. Zależy nam przede wszystkim na poznaniu Ciebie, twoich cech osobowościowych oraz kompetencji zawodowych. Rozmowa będzie dotyczyć Twoich mocnych stron, edukacji, doświadczenia zawodowego, a także oczekiwań wobec naszej firmy i planów na przyszłość. Rozmowa kwalifikacyjna jest również okazją dla Ciebie, żeby dowiedzieć się więcej o naszej firmie, stanowisku, na które aplikujesz, kulturze organizacyjnej oraz wartościach, które wyznajemy.

Krok 5: Spotkanie z Menadżerem Działu 
Będzie to spotkanie z menedżerem działu, do którego aplikujesz, lub - w wielu przypadkach - specjalistą w danej dziedzinie, który oceni twój poziom kompetencyjny oraz umiejętności. Na tym etapie rekrutacji możemy poprosić Cię o wypełnienie testu lub rozwiązanie serii zadań, a także w niektórych przypadkach przedstawienie wcześniej przygotowanej prezentacji.

Krok 6: Podjęcie wyboru
Jest to końcowy etap rekrutacji, najczęściej w formie spotkania, gdzie podejmujemy decyzję o zaproponowaniu Tobie zatrudnienia.