Firma Assel cały czas działa w kierunku realizacji najlepszych praktyk w standardach zatrudnienia, miejsca pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Stawiamy sobie cel budowania etycznych postaw naszych pracowników oraz wysokiej kultury zachowania naszych specjalistów, managerów oraz wszystkich z otoczenia naszej firmy. Traktujemy pracowników i potencjalnych pracowników w sprawiedliwy sposób i z szacunkiem, włącznie z zaangażowaniem w równe szanse zatrudnienia. Zbudowaliśmy przyjazną, wygodną i wrażliwą kulturę pracy z wieloma możliwościami rozwoju osobistego. Wierzymy, iż zaangażowanie pracowników jest kluczowe do osiągnięcia celów firmy i cenimy opinie naszych pracowników w procesie podejmowania decyzji.

Jesteśmy zaangażowani we wprowadzanie środków bezpieczeństwa i higieny pracy w całej firmie, jednocześnie zapewniając komfortowe środowisko pracy, zwiększające dobrobyt i efektywność naszych pracowników. Ciągle ulepszamy warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w różnych aspektach i prowadzimy politykę wyeliminowania do zera wypadków przy pracy. Wszystkie nasze obiekty produkcyjne są całkowicie klimatyzowane i kontrolowane pod względem wilgoci, zaś biura i obiekty produkcyjne są codziennie sprzątane i zorganizowane zgodnie ze standardami 5S.
 
Nasza kultura jest społecznie odpowiedzialna poprzez promowanie odpowiedzialnego zaopatrzenia i silnego zaangażowania w uczciwe praktyki biznesowe, włącznie ze zwalczaniem korupcji. Zdecydowanie promujemy zróżnicowanie, a co za tym idzie ponad pięćdziesiąt procent naszego personelu to kobiety. Zatrudniamy także wielu niepełnosprawnych pracowników na różnych stanowiskach.

W roku 2011 Regionalna Agencja Pracy nagrodziła firmę Assel zaszczytnym tytułem „Pracodawcy Roku”.