Lean management jako filozofia pozwala nam działać wydajniej, efektywniej i elastyczniej we wszystkich procesach.

Wprowadzamy różne metody statystyczne i narzędzia Six Sigma i Lean management. Na bieżąco stosujemy narzędzia: 5S, poka yoke, SPC, 5 why, Andons, KPI, FMEA, 4M+E, Kanban, projekty Kaizen, analizy Ishikawa i Pareto, PDCA, 8D i wiele innych.

Wprowadziliśmy, monitorujemy i utrzymujemy działania takie jak:

Zarządzanie przez Cele (KPI)
Codzienne, cotygodniowe, comiesięczne wyniki w każdym procesie i polu naszych działań. Pozwala nam to na odkrycie słabych miejsc, ich analizę i wprowadzanie środków i działań korygujących. Wszystko w pętli PDCA.

Eliminacja odpadów (Waste Elimination)
Program zaangażowania pracowników jest nakierowany na 7 kluczowych odpadów. Projekty promowane są w całej firmie, pozwalając na budowanie i rozpowszechnianie dobrych praktyk we wszystkich działach, zarówno w procesach operacyjnych i zarządzających.

Pudełko z pomysłami (Idea Box)
Pomysły generowane są przez wszystkich pracowników i prowadzą do ulepszenia obecnych procesów i praktyk. Słuchamy pomysłów, analizujemy ich wpływ i wprowadzamy je wnaszych systemach operacyjnych.

TPM
Nasze zespoły utrzymania ruchu i produkcji wykorzystują techniki SMED w celu redukcji przezbrojenia, zwiększenia OEE i zapobieganiu przestojom w produkcji. W montaży płytek drukowanych wykorzystujemy Jidoka i Poka Yoke. W połączeniu ze statycznym zarządzaniem procesami (SPC) pozwala to nam na bardziej wydajną i bardziej elastyczną produkcję, przy zachowaniu stabilnego, wysokiego poziomu jakości.

Zarządzanie przez jakość (TQM)
Wszystkie nasze działania usprawniające, wspierane przez zarząd i każdego pracownika, prowadzą nas do bycia producentem kontraktowym, nakierowanym na Klientów poprzez zaspokajanie ich potrzeb w najlepszy, wydajny sposób. Dzięki zarządzaniu przez jakość (TQM) nasi Klienci korzystają na:

  • Skróconych procesach
  • Lepszej jakości
  • Większej wydajności
  • Elastycznych procesach produkcyjnych
  • Wykwalifikowanych zasobach produkcyjnych
  • Krótszym czasie wprowadzenia na rynek

Naszym celem jest zapewnienie całkowitej satysfakcji Klienta.