Zarządzamy łańcuchem dostaw, zgodnie z wymaganiami i strategią naszych Klientów, biorąc pod uwagę takie czynniki jak elastyczność i optymalny poziom zapasów materiałowych.

Wśród produktów, które produkujemy, nawet 80% wartości produktu może być generowana przez wartość materiału (BOM) co wskazuje, jak krytyczny dla sukcesu jest dobrze zorganizowany i niezawodny łańcuch dostaw. Warunek ten jest spełniany poprzez mocno zorganizowaną i przejrzystą formą łańcucha dostaw i zcentralizowane planowanie zapotrzebowania przy użyciu systemu planowania Microsoft Dynamics AX, który dostosowaliśmy do usług produkcji kontraktowej.

Organizacja łańcucha dostaw
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy wiele łańcuchów dostaw, które na bieżąco optymalizujemy. Pracujemy z naszymi Klientami w następujący sposób:

Zdefiniowanie i ustalenie potrzeb Klienta:

 • Poziom elastyczności (zakres zapotrzebowania I horyzont czasowy)
 • Polityka uzupełniania (replenishiment policy)
 • Polityka zakupowa: tj. materiał o długim czasie realizacji (long lead time), MOQ, EOQ
 • Prognozowanie i zasady składania zamówień i ich realizacji

Zorganizowanie łańcucha dostaw:

 • Zaplanowanie i zorganizowanie łańcucha dostaw (zdefiniowanie źródeł zakupu, zdefiniowanie wykonawców)
 • Sporządzenie ustaleń z dostawcami (poziom elastyczności, wymagania jakościowe, procedury reklamacji, polityka uzupełniania, anulowanie i przesuwanie zamówień)
 • Wdrożenie łańcucha dostaw i preferowanej metody realizacji zamówień

Wdrożenie i stała optymalizacja

 • Szybszy obrót materiału i minimalizacja zapasów (zaangażowania finansowego)
 • Minimalizacja odpowiedzialności za materiał dla Klienta
 • Zarządzanie zmianami inżynieryjnymi ( ECO), ryzykiem (obsolete) i reagowaniem na dynamikę rynku
 • Optymalizacja kosztowa: poszukiwanie alternatywnych źródeł materiałów
 • Zarządzanie stanami przez dostawcę (VMI)

Tak zorganizowany łańcuch dostaw dostarcza znaczne korzyści dla Klientów, takie jak:

 • Skrócony czas wprowadzenia na rynek
 • Większa elastyczność przy wzrostach zapotrzebowania
 • Zminimalizowane ryzyko przy spadkach zapotrzebowania
 • Redukcja kosztów całkowitych
 • Mniejsze ilości zapasów
 • Minimalizacja ryzyka

Więcej informacji na temat naszej pracy z łańcuchami dostaw można przeczytać w sekcjach: Zaawansowane Planowanie i Zaawansowany Software

Zarządzanie Dostawcami
Posiadamy ogromną globalną bazę dostawców, którą ciągle rozwijamy i optymalizujemy. Nasze możliwości są następujące:

 • Globalna baza dostawców: rozległa sieć na rynku lokalnym i globalnym, w tym w krajach Azjatyckich.

 • Wszechstronny dobór materiałów: elektronika, mechanika, wiązki kablowe, plastiki, gumy, hydraulika

 • Koncentracja na materiałach dedykowanych: wyższa jakość i efektywność kosztowa

 • Zweryfikowane i autoryzowane źródła: eliminacja podróbek lub nieoryginalnych materiałów elektronicznych

 • Zarządzanie dostawami: regularna ocena dostawców oparta o audyt i metodologię 8D

 • Zarządzanie stanami przez dostawcę (VMI): implementacja dla kluczowych materiałów

Posiadamy odpowiednie możliwości i doświadczenie do budowania łańcuchów dostaw dla projektów dotyczących płytek obwodów drukowanych, a także montażu końcowego, integracji złożonych systemów i montażu elektromechanicznego. Nasza koncepcja zaawansowanego planowania, wspierana przez rozwiązania programowe, pozwala nam na natychmiastową reakcję na zmieniające się potrzeby oraz umożliwia przyspieszenie, opóźnienie lub anulowanie zamówienia materiałów zgodnie z Państwa zmieniającym się zapotrzebowaniem.

Zarządzanie Materiałem i Stanami Magazynowymi
Zorganizowane i zoptymalizowane podejście do zarządzania materiałem jest krytyczne dla sukcesu naszych Klientów.

Przez ostatnie 32 lata w branży stawialiśmy nacisk na efektywne podejście do zarządzania materiałem, wspierany  przez unikalny i zaawansowany software (czytaj więcej), a także zaawansowane planowanie (czytaj więcej). Posiadamy stałą podgląd wszystkich zapasów w naszym magazynie, a także wszystkich materiałów w łańcuchu dostaw z możliwością budowy różnych scenariuszy dla różnych modeli planowania i dla różnych Klientów.