Pracownikom admnistracyjnym oferujemy elastyczny czas pracy, co znacznie ułatwi Tobie codzienne planowanie życia rodzinnego! Dodatkowo, nie stosujemy 4-brygadówek, czyli nie pracujemy w weekendy!