Pracownikom admnistracyjnym oferujemy elastyczny czas pracy, który pozwoli Tobie zaplanować swój dzień według Twoich potrzeb. Dodatkowo, nie stosujemy 4-brygadówek, czyli nie pracujemy w weekendy!